Startside

Aktiviteter:

   UMB

   UiO

Bildegallerier

Regler

Kontakt

T-skjorter

 

 


Relevante linker:

UMBs Hovedside

Jus på UMB

UKA i Ås

UiO Juridisk fakultet

Justivalen

Taubølls juridiske fagsider

 

 

 

Regler for lovkasting


Generelt

§ 1 Alle fullstendige utgaver av samlingen Norges lover kan brukes. Samlingen kan surres med tape. Elektroniske utgaver er ikke tillatt i vanlig lengdekast.

§ 2 Utøverens bevegelsesmønster bak startstreken er fritt, men overtramp av streken fører til annullering av kastet. Hvis lovsamlingen treffer noe annet før selve baneoverflaten annulleres kastet.

Lengdekast

§ 3 Kastlengde måles fra startstreken til det punktet på lovsamlingen som blir liggende lengst fra streken. Det kastes på en flat bane med dekke av asfalt, grus eller brostein.

Presisjonskast

§ 4 Det merkes opp et sentralpunkt og lages en blink etter følgende mål: Innerste sirkel har en radius på 25 cm. Sirkel 2 har radius 50 cm. Sirkel 3 har radius 1 m. Sirkel 3 har radius 1,5 m. Sirkel 4 har radius 2 m. Poeng skrives i sirklene: Innerste sirkel gir 100. Sirkel 2 gir 10. Sirkel 3 gir 5. Sirkel 4 gir 1.

§ 5 Det kastes fra en startstrek som ligger 8 m fra blinkens sentralpunkt. Poeng for et kast beregnes fra den sirkelen som helt omslutter lovsamlingen. Ligger lovsamlingen over en linje beregnes altså poeng fra den ytre sirkelen.

 


Utviklingen av nye regler

 

Reglene godkjennes etter en høringsrunde av Den Internasjonale Lovkastingskomite og publiseres på dette nettstedet. Komiteen består av lederne i alle lokale foreninger samt en stortingsrepresentant og en universitetslærer i jus.

Endringsforslag fremmes gjennom medlemmene i komiteen.